A tanszék oktatói

Dr. Kusper Judit PhD, mb. intézetigazgató főiskolai docens

Iroda: A 305
Telefon: 2064
E-mail: kusperjudit@freemail.hu

 

Oktatói tevékenység:

Kusper Judit 2000-ben szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen, majd ugyanitt 2000-2003 között az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója volt, ahol a XIX. századi magyar irodalom és az irodalomelmélet tárgykörében kurzusokat tartott. 2003 szeptemberétől az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszékének oktatója, oktatott tárgyai: Magyar irodalomtörténet a XIX. század első felében (előadás és szeminárium), Magyar irodalomtörténet a XIX. század második felében (előadás és szeminárium), Irodalomtörténeti szeminárium (XX. század második fele), Prózapoétikák a XIX. században, Feminista irodalomkritikák, Irodalmi proszeminárium, Műelemző szeminárium, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Pszichoanalitikus irodalomtudomány. Oktatásban töltött idő: 14 év

Tudományos tevékenység:

Fő kutatási területe: szubjektum- és nyelvelméletek a 19-20. század fordulóján, gendertudomány, biblioterápia, allegória- és szimbólumelméletek, mítosz és emlékezet, drámaelmélet.
Doktori disszertációját 2008-ban védte meg a Debreceni Egyetemen „Eltört a kis tükör". Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar irodalomban (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) címmel.
2013-tól a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának elnöke, 2015 márciusától a Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet megbízott igazgatója.

Publikációk:

Szakkönyv:
• A csillagok fényezése: Emlékezet és narratíva Gárdonyi Géza műveiben, Eger: EKF Líceum Kiadó, 2015. 114 p.
• Bednanics Gábor, Kusper Judit (szerk.), Mesterkönyvek faggatása: Tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről, Budapest: Ráció, 2015.
Tanulmányok:
• Emlékezet, hely, kultusz: Gárdonyi Géza és a receptív emlékezet: Kísérlet az Egri csillagok és Az én falum újraolvasására, In: Bednanics Gábor, Kusper Judit (szerk.), Mesterkönyvek faggatása: Tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről. Budapest: Ráció, 2015. pp. 61-79.
• Az Egri csillagok mint emlékezethely, IRODALMI MAGAZIN 1.: pp. 14-17. (2014)
• A nyelv metaforikus lehetőségei: Különbség és elkülönülés Gárdonyi Géza Az én falum című kötetében, AGRIA 1: pp. 149-153. (2014)
• Szubjektumok regénye: Értelmezési lehetőségek Bródy Sándor Rembrandt című művében, In: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál (szerk.), „Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. 541 p., Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 386-395.
• (Női) identitás és nyelv az irodalomoktatásban, In: Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs, Török Tamás (szerk.),Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: A Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport 2013–2014-es nemzetközi szimpóziumokon elhangzott előadásainak gyűjteményes kötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. pp. 191-196.
• A kortárs irodalom tanításának lehetőségei a tankönyvek tükrében, In: Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs, Török Tamás (szerk.), Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: A Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport 2013–2014-es nemzetközi szimpóziumokon elhangzott előadásainak gyűjteményes kötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. pp. 196-201.


< Vissza