PeLiKon 2018

Utolsó módosítás: 2018. október 10.

A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája


A nyelv perspektívája az oktatásban


Időpont: 2018. november 15–16. (csütörtök–péntek)
Hely: EKE Bölcsészettudományi Kar, Líceum
A konferencia szervezői: EKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, PeLI Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport
Szervezőbizottsága: Domonkosi Ágnes (elnök), Zimányi Árpád, Lőrincz Julianna, Hulyák-Tomesz Tímea, Takács Judit, Kalcsó Gyula, Jánk István, Ludányi Zsófia (titkár)

A konferencia célja egy olyan fórum megteremtése, amely teret ad a nyelv és az oktatás sokszínű összefüggésrendszerével foglalkozó kutatók és kutatások interdiszciplináris párbeszédének.
A konferenciával egy tematikus, kétévente megrendezendő sorozatot tervezünk elindítani.
Az oktatásnyelvészet az alkalmazott nyelvészet meghatározó részterülete, amelynek vizsgálati körébe tartozik minden olyan oktatási, pedagógiai kérdés, amelyek megoldásában, feltárásában a nyelvtudomány eredményei és módszerei hasznosulhatnak.

A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek a nyelvészeti szempontok és módszerek pedagógiai alkalmazására irányulnak, illetve amelyek a tudás szerveződésének nyelvi aspektusaira koncentrálnak.

Plenáris előadók:

Prof. dr. Csépe Valéria DSc, kutatóprofesszor, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Prof. dr. Tolcsvai Nagy Gábor DSc, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Dr. Eőry Vilma PhD, szakmai tanácsadó, Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Tervezett szekciók, résztémák:
• A nyelv szerepe a konstruktív pedagógiában
• A nyelvi változatosság kérdése a nyelvi nevelésben
• A nyelvtudás és nyelvtanulás pszicholingvisztikája
• A szövegértés, szövegalkotás fejlesztésének nyelvi-nyelvészeti kérdései
• A tanórák nyelvi, nyelvhasználati kérdései
• A változó oktatási környezetek nyelvi feladatai
• Az oktatás szövegtípusai, az új szövegtípusok pedagógiai szerepe
• Két- és többnyelvű helyzetek az oktatásban
• Nyelv és oktatás digitális környezetben
• Nyelvi diszkrimináció az oktatásban
• Nyelvi hátrányos helyzet az oktatásban
• Nyelvi kompetenciák fejlesztése
• Nyelvi szempontok a kommunikációs nevelésben
• Szaknyelvek az oktatásban
• Tankönyvek és tananyagok nyelvi kérdései
• Tantárgyi tartalmak nyelvi kérdései
• Új szempontok az anyanyelvi nevelésben

A PeLi kutatócsoport tagjai kutatási területükhöz kapcsolódva kiemelt paneleket is szerveznek:
Hulyák-Tomesz Tímea: Nyelvi-kommunikációs perspektíva a sportpedagógiában
Kalcsó Gyula: Korpuszok, korpusznyelvészet és a digitális bölcsészet más területei az oktatásban
Ludányi Zsófia: Nyelvi ideológiák az oktatásban

A konferenciára külföldi és hazai kutatók és doktoranduszok jelentkezését is várjuk. Az előadások időtartama 20 perc, amelyet rövid vita követ.
A konferencia lektorált anyagát 2019-ben megjelentetjük.

 Határidők:

Jelentkezés: 2018. szeptember 10-ig 17-ig. Névvel, címmel és kulcsszavakat tartalmazó (névtelen) absztrakttal (max. 1500 leütés) az EasyChair felületén: https://easychair.org/conferences/?conf=pelikon2018.
Az előadások elbírálása és a jelentkezők értesítése: 2018. október 11-ig.
A végleges program közzététele: 2018. október 31.
A kéziratok leadása: 2019. március 1-ig.

 A konferencia részvételi díja: 8000 Ft, doktoranduszoknak 4000 Ft.

Kérjük, a részvételi díjat az Eszterházy Károly Egyetem számlájára utalják.
Számlaszám: 10035003-00336121-00000000

Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel: PeLiKon – oktatásnyelvészet

Befizetési határidő: 2018. október 25.

 

Eger, 2018. május 3.


A szervezőbizottság


< Vissza